ארכיון תגיות: חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריון | פטור מהגשת חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית בהריוןבינואר 2011 ניתנה החלטה בעניין תביעת רשלנות רפואית בהריון, אשר הוגשה על ידי שני אחים קטינים, באמצעותם הוריהם. הניזוקים נולדו כשהם סובלים מכשלי התפתחות ופיגור שכלי וטענו, במסגרת תביעתם, כי היה על קופת חולים כללית לאבחן את קיומה של המחלה עוד בשלבי ההריון. מעבר לכך ציינו כי המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותם המלאה של הקטינים (בשיעור של מאה אחוזים). לאור המפורט לעיל, טענו התובעים כי נזקיהם נבעו בעקבות מחדלה של קופת החולים ועל בסיס עוולת הרשלנות הגישו את תביעתם, אשר מעריכה את הפיצוי המגיע להם על סך של כשישה עשר מיליון שקלים.

להמשיך לקרוא