ארכיון תגיות: הריון ולידה

רשלנות רפואית הביאה לקטיעת חלק מאצבעו של פג

תינוק באינקובטורלא אחת קורה כי תינוק נולד לא לאחר תשעה חודשי הריון, אלא בשלבים מוקדמים יותר, לאחר שמונה שבעה או אפילו שישה חודשי הריון. טיפול בפגים כאלו מצריך שהייה ממושכת יותר בבית החולים, במהלכה שוהה הפג באינקובאטור עד שעולה במשקל, ומתפתחים איבריו, ואז מבשילה השעה מבחינת מצבו להוציאו ולשחררו הביתה. ההורים סמוכים ובטוחים כי הפג יקבל את הטיפול הטוב ביותר והמתאים לרגישות המצב בו שרוי ילדם. נשאלת השאלה האם במצב בו ניזוק הפג במהלכה של שהייתו באינקובאטור יהיו הרופאים אחראים ברשלנות רפואית? להמשיך לקרוא

התרשלות רפואית בבית חולים הדסה

לא חשה בתנועות העוברכל אישה הרה בשלב כלשהו בהריונה מתחילה לחוש בתנועות עוברה, וכל אישה יודעת כי היעדר תנועות העובר מעידות על מצוקתו ומחייבת פנייה לבית חולים. האם כאשר נולד ילוד נכה עקב מצוקה עוברית, והרישומים הרפואיים של ביה"ח בנוגע לביקור האשה אצל הרופא במועד מסוים לקויים, ועקב כך לא ניתן לבדוק האם האשה קיבלה טיפול ראוי באותו ביקור, ניתן יהיה להטיל אחריות בגין רשלנות רפואית על ביה"ח? להמשיך לקרוא

בדיקה מקדימה לניתוח תיקון מום גרמה נזק חמור לילוד

ניתוח לתיקון מום הוביל לנזקים אצל התינוקכשתינוק נולד רבה השמחה לכולם, אך לעיתים השמחה מהולה בעצב עקב מומים מולדים בעובר. כיום עם התקדמות הטכנולוגיה הרפואית ניתן לתקן מומים מסוימים. האם כאשר תוך כדי בדיקות מקדימות לטיפולים לתיקון המומים נגרמו נזקים לתינוק, תוטל אחריות בגין רשלנות רפואית על הרופאים הבודקים? להמשיך לקרוא

לידת ואקום הביאה לשיתוק בידו של העובר

נזק לעובר בלית וואקוםכל אישה מעדיפה שהלידה שלה תהיה לידה רגילה ללא שיעלה הצורך לעזור לה ללדת באמצעות מכשירים, כמו ואקום, בו משתמשים באחוז קטן של הלידות. למרבה המזל רוב הלידות מסתיימות ללא סיבוכים, ואף סיבוכי לידות הואקום הינם מעטים וזמניים ברובם הגדול של המקרים. עם זאת עלול אף לקרות מצב בו חילוצו של העובר מבטן אימו בלידת ואקום תהיה כרוכה בסיבוכים ונזקים ליילוד. נשאלת השאלה האם במקרה בו התממשו הסיכונים החמורים של לידת הואקום ניתן לומר כי הרופאים אחראים ברשלנות רפואית? להמשיך לקרוא

רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריון | פטור מהגשת חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית בהריוןבינואר 2011 ניתנה החלטה בעניין תביעת רשלנות רפואית בהריון, אשר הוגשה על ידי שני אחים קטינים, באמצעותם הוריהם. הניזוקים נולדו כשהם סובלים מכשלי התפתחות ופיגור שכלי וטענו, במסגרת תביעתם, כי היה על קופת חולים כללית לאבחן את קיומה של המחלה עוד בשלבי ההריון. מעבר לכך ציינו כי המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותם המלאה של הקטינים (בשיעור של מאה אחוזים). לאור המפורט לעיל, טענו התובעים כי נזקיהם נבעו בעקבות מחדלה של קופת החולים ועל בסיס עוולת הרשלנות הגישו את תביעתם, אשר מעריכה את הפיצוי המגיע להם על סך של כשישה עשר מיליון שקלים.

להמשיך לקרוא