הוכחת רשלנות רפואית

היסודות שיש להוכיח בתביעת רשלנות רפואית

הוכחת רשלנות רפואיתהרשלנות הרפואית, ששייכת לתחום דיני נזיקין, איננה מוגדרת אמנם בחוק הישראלי, אולם קיימים, במסגרת הגשת תביעה הקשורה לכך, כמה יסודות הכרחיים, על מנת להוכיחה. כדי לעשות זאת נכון, ובעיקר – כדי להגדיל את הסיכוי לקבל את הפיצויים המגיעים בגין הנזק שנגרם בעקבות הרשלנות הרפואית, חשוב להיעזר בשירותיו של משרד עורכי דין מקצועי, המתמחה בתביעות רשלנות רפואית ובעל ניסיון בהגשת התביעות לבית המשפט.

היסודות המרכזיים שאותם יש להוכיח במסגרת תביעת רשלנות רפואית :

הגשת תביעת רשלנות רפואית מצריכה, כאמור, פנייה אל עורך דין המתמחה בתחום. בעת ייצוגו את הלקוח, ובבואו להראות לבית המשפט כי אכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית, על עורך הדין להוכיח את שלושת היסודות הבאים, וזאת על פי סעיף 35 לפקודת הנזיקין:

  • ההוכחה שמדובר במעשה רשלני, כלומר הרופא או הצוות הרפואי שביצעו את ההליך הרפואי פעלו באופן שאיננו מקצועי וביצעו פעולה מסוימת שרופא סביר לא היה מבצעה.
  • התייחסות אל הנזק שנגרם למטופל, כלומר על עורך הדין להראות לבית המשפט שאכן נגרם למטופל נזק בעקבות הטיפול הרשלני שבוצע וכן להתייחס גם למידת עוצמתו של הנזק (תוך שימוש בחוות דעת של רופאים מומחים שיכולים לאמוד את הנזק הקיים).
  • הוכחת הקשר הסיבתי שבין המעשה הרשלני לנזק שנגרם למטופל. על עורך הדין להראות לבית המשפט את הקשר הישיר בין שניהם וכן גם להראות כי במידה והטיפול או ההליך הרפואי היה מתבצע באופן תקין, לא היה נגרם נזק.

כיצד יכול עורך הדין להוכיח את הרשלנות באופן הנכון ביותר

תביעות רשלנות רפואית כאמור, הן בין התביעות המורכבות ביותר והוכחתה של הרשלנות עצמה איננה פשוטה. במהלך התביעה, וכחלק בלתי נפרד ממנה, על עורך הדין לשלב גם חוות דעת רפואית, הניתנת על ידי רופאים מומחים באותו תחום רפואי רלוונטי.

הרופאים המומחים מטעם התביעה בוחנים את המקרה לעומק ובעיקר גם מתייחסים אל הנזק שנגרם. הם יכולים לקבוע את אחוזי הנכות שנגרמה (במידה ואכן נגרמה כזו) או את מצבו של המטופל לרבות הסימפטומים השונים שמהם הוא סובל. כל זאת, מוגש לבית המשפט לצד מסמכים רפואיים שונים, המסייעים לעורך הדין להתמודד עם התביעה ולפעול באופן המקצועי ביותר.

שימת הדגש על מבחן הרופא הסביר היא הכרחית מאד, על מנת להראות לבית המשפט שרופא סביר, רופא מקצועי, לא היה מבצע את ההליך כפי שהוא בוצע בפועל, ובכך היה נמנע הנזק שנגרם למטופל, נזק שהוביל להגשת תביעת רשלנות רפואית. אל מבחן הרופא הסביר מתייחס גם הרופא המומחה במסגרת חוות הדעת שמספק לבית המשפט מצד התביעה, חוות דעת מקצועית ובעיקר אובייקטיבית.

חשיבות ההתייחסות אל הנזקים השונים שנגרמו

הערכת הנזק שנגרם למטופל היא חלק בלתי נפרד מכל תביעת רשלנות רפואית. בבואו להציג לבית המשפט את הרשלנות שנעשתה, על עורך הדין להתייחס אל מידת עוצמת הנזק, לרבות גם אל הנזקים הכספיים שנגרמו למטופל בעקבות הטיפול שניתן לו. ישנם מקרים רבים בהם מטופלים, בעקבות הנזק שנגרם להם במהלך טיפול רשלני, נאלצים לעבור ניתוחים משקמים, טיפולים פסיכולוגיים ובמקרים מסוימים יכולת כושר השתכרותם נפגעת.

כשמציגים לבית המשפט את מקרה הרשלנות הרפואית לרבות את הנזק הפיזי, הנזק הבריאותי שנגרם, יש להראות גם את כל ההוצאות הכספיות שנלוו לכך ואת כל ההפסדים הכספיים מהם סבל התובע לאחר הנזק שנגרם לו. קביעת הנזק וההתייחסות אליו תוך קביעת הפיצוי, במסגרת הגשת התביעה, מאפשרת לבית המשפט לדון בעניין באופן מעמיק יותר ולבחון האם אכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית והאם אכן הפיצוי הנדרש אכן מגיע למטופל (כולו או חלקו).

בחירתו של עורך דין מקצועי – תנאי להצלחתה של התביעה

כדי להציג לבית המשפט את המקרה שאירע, כדי להתייחס אל כל הנתונים הנדרשים וכמובן אל היסודות החשובים בתביעת רשלנות רפואית, חשוב לוודא שמדובר בעורך דין המתמחה בתחום ובעל ניסיון בהגשת תביעות מסוג זה. ההתמודדות אל מול מערכות גדולות כמו בית המשפט, מרכזים רפואיים ואפילו מול מערכת הבריאות כולה, איננה פשוטה ומצריכה יכולות רבות.

עורך דין מיומן, הבקיא בסוגיות המשפטיות השונות, בתקדימים משפטיים וגם עם הצלחות של תביעות רשלנות רפואית, יוכל להיות הכתובת הטובה והנכונה ביותר שאליה ניתן לפנות במקרים של רשלנות רפואית.
אנו מעמידים לרשותכם את מיטב עורכי הדין בתחום הרשלנות הרפואית, כדי לאפשר לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם בשל הנזק שנגרם לכם במהלך הטיפול ולעזור לכם להתמודד טוב יותר עם המקרה.

[ois skin="skin2"]