עורך דין רשלנות רפואית

חשיבותו של עורך דין בתביעות רשלנות רפואית בלידה

עורך דין רשלנות רפואיתמטופלים רבים אינם מודעים לחוק זכויות החולה, אשר מעניק להם זכויות רבות במסגרת הטיפול הרפואי ובד בבד מטיל על הרופאים חובות שונות, שיש בהן כדי להשליך באופן משמעותי על ההליך המשפטי. כך, חוק זכויות החולה מחייב את הרופא המטפל לגלות למטופל את כל המידע הרלוונטי אודות הטיפול הרפואי שמוענק לו והסיכונים הכרוכים בו, זאת במועד סביר לפני הטיפול הרפואי, על מנת לקבל את הסכמתו המושכלת של המטופל לסוג הטיפול. במקרים בהם לא מולאה חובה זו, עשוי הדבר להוליד עילת תביעה למטופל.

בכל הקשור לתביעות רשלנות רפואית בלידה, מקבלת חובת הגילוי ובהמשך לה, עיקרון ההסכמה מדעת, כמפורט לעיל, משנה תוקף. היות והליך הלידה הוא ארוך ומתחיל תשעה חודשים לפני אקט הלידה, עשוי לקום לא פעם צורך בבדיקות שגרתיות ולא שגרתיות ובנוסף עלולים לצוץ סיבוכים רבים. על הרופא המטפל ליידע את האישה ההרה אודות הבדיקות הרלוונטיות למצבה ולמצב העובר ולתת לה את האפשרות לבחור האם לבצע את הבדיקה או לאו. כמו כן, במהלך הלידה, לעיתים עולה האפשרות לוותר על לידה טבעית ותחת זאת לבצע ניתוח קיסרי או לידת ואקום – בנסיבות אלו, על הרופא המיילד לפרוס, עד כמה שניתן, את המשמעות שבלידה החלופית והסיכונים שעלולים לקרות בגינה (למשל, קרע ברחם האישה, אשר עלול להביא עד לכדי כריתת הרחם).

עורך דין רשלנות רפואית מיומן, אשר נתקל במצבים שבהם הופרה חובת הגילוי כלפי האישה במהלך ההריון ו/או שלא נתקבלה כל הסכמה מדעת לסוג הטיפול הרפואי שהוענק לה, ישים דגש על נפקותם המשפטית של ההפרות האמורות. ודוק, הפרת עיקרון ההסכמה מדעת עשויה לבדה להקים לתובעת פיצוי במסגרת תביעת רשלנות רפואית בלידה. זאת ועוד, עורך דין המתמחה בתחום יידע לבסס את תביעת הרשלנות אף על עוולות נזיקיות נוספות המנויות בפקודת הנזיקין, כגון עוולות התקיפה והפרת חובה חקוקה, ובכול בהתאם לנסיבות העובדתיות של המקרה.

לא למותר לציין כי חוק זכויות החולה מטיל על הרופא המטפל חובה נוספת והיא רישום של הפעולות הרפואיות שבוצעו במטופל ובמקרים רבים אף תיעוד של ההסברים והנתונים שנפרסו בפניו. זכותו של המטופל לבקש לעיין ברישומיו הרפואיים ולבקש להעתיקם, בין היתר, לצורך ביסוס תביעתו עליהם והגשתם כראיה במסגרתה. כאשר סובלת אישה מנזק כתוצאה מהלידה, עליה לפנות לעורך דין רשלנות רפואית בלידה, על מנת שיבדוק האם ניתן לתבוע פיצוי לנזקיה. אם עורך דין מיומן בתחום הרשלנות הרפואית נוכח כי הרשומות הרפואיות חסרות וקיימת עילת תביעה, הוא יבקש, במסגרת תביעת רשלנות רפואית בלידה, כי בית המשפט יהפוך את נטל ההוכחה, כך שיעבור לנתבעים, זאת משום שעצם הרישום הלקוי גרם למרשתו נזק ראייתי, המקשה עליה בהוכחת העובדות השנויות במחלוקת. המשמעות של היפוך הנטל, כאמור, הינה רבה ועשויה להשליך על תוצאות המשפט כולו.

הנה כי כן, לאור כל האמור לעיל לא יכול להיות כל ספק כי במידה והניזוק חפץ בהגשת תביעת רשלנות רפואית, עליו להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום, קל וחומר כאשר מדובר ברשלנות רפואית בלידה שהיא נישה בעלת מאפיינים יחודיים בתחום זה.
[ois skin="skin2"]