רשלנות רפואית חוות דעת

חשיבות צירוף חוות דעת רפואית

רשלנות רפואית חוות דעתתקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי על בעל דין החפץ להוכיח "עניין שברפואה" לתמוך את כתב טענותיו בחוות דעת מומחה או תעודת רופא, על פי הגדרתה בתקנות. כאשר נוכח בית המשפט כי התובע, למשל, לא צירף חוות דעת מומחה רפואי לתביעת הרשלנות מקום שהיה צריך לעשות כן, הוא עשוי למחוק את תביעתו מבלי לדון בה.

חוות הדעת הרפואית שיצרף בעל הדין תתמקד במקרה הרשלנות הספציפי ובנזקים שנגרמו כתוצאה ממנו. יש לציין כי עלותה של חוות דעת המוגשת עם תביעות רשלנות רפואית הינה גבוהה ועובדה זו לעיתים מרתיעה את בעל הדין, אשר נאלץ לשלם סכום כסף נכבד, עוד בטרם הוגשה התביעה על ידו. עם זאת, חשוב להדגיש כי אין להתפשר על חוות הדעת הרפואית שכן מלבד העובדה שאי הגשתה עלולה להוביל לדחיית התביעה, כמפורט לעיל, הרי שחוות דעת מפורטת ומקצועית יכולה להטות את הכף לטובת מגישה­ ולהכריע תביעות רשלנות רפואית. בהקשר זה לא למותר לציין כי במסגרת פסק הדין בהליכי תביעות רשלנות רפואית, פוסק בית המשפט סכום לכיסוי ההוצאות המשפטיות של בעל הדין ש"זכה" במשפט, עובדה שעשויה למזער את הוצאותיו הכספיות בגין חוות הדעת.

לא זו אף זו, לעיתים תביעות רשלנות רפואית מצריכות צירוף של מספר חוות דעת. כך, כאשר מדובר ברשלנות רפואית במסגרת ניתוחים פלסטיים, הרי שייתכן וידרשו לתובע שתי חוות דעת. האחת, חוות דעת של רופא פלסטי, המעידה על ההתנהגות הרשלנית של הרופא, תוך בחינת הפרקטיקה הנהוגה והתנהגות הנדרשת בנסיבות הענין מרופא פלסטי סביר והשניה, חוות דעת של רופא פסיכיאטר, אשר יחווה דעתו על הנזקים הנפשיים שנגרמו לניזוק כתוצאה מההתנהגות הרשלנית, כאמור (ככל ונגרמו נזקים בתחום הנפשי למשל).

על אף האמור לעיל, מוסמך בית המשפט לפטור את בעל הדין מן הצורך לצרף חוות דעת רפואית עם הגשת תביעות רשלנות רפואית. במקרים אלו עשוי בית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו, זאת כאשר בעל הדין הוכיח כי קיימות נסיבות מיוחדות לפיהן הוא אינו יכול להגיש חוות דעת רפואית בכוחות עצמו. כמו כן, במסגרת בקשתו לפטור האמור, יצטרך המבקש להראות כי קיים סיכוי סביר שהטענות שבכתב התביעה או ההגנה יתקבלו (תלוי במיהות המבקש) וכי קיימת ראיה לכך שהעניין שברפואה, אותו רוצה להוכיח בעל הדין, מבוסס דיו, אף ללא הגשת חוות הדעת.

החשיבות של חוות דעת רפואית לבעל הדין, כאמור, כמו גם העובדה שבית המשפט נשען על האמור בה, מקנים לרופא המומחה השפעה רבה על ההליך המשפטי של תביעות רשלנות רפואית.

בשולי הדברים ראוי לציין כי לאחרונה התפתחה תופעה המקשה מאוד על נפגעים לנהל תביעות רשלנות רפואית, לפיה רופאים רבים מסרבים לכתוב חוות דעת רפואיות. ודוק, הרופא שעורך את חוות הדעת אמור, למעשה, לנקוט בעמדה, אשר לעיתים עשויה לקבוע כי רופא פלוני התרשל, דבר שנתפס כלא אתי מבחינתו היות ומדובר בקולגה למקצוע. לכן, לעיתים הליך איתור מומחה מתארך יתר על המידה ופעמים רבות יש צורך לפנות למספר מומחים רפואיים עד אשר מוצאים כזה המוכן לכתוב חוו"ד.
[ois skin="skin2"]