רשלנות רפואית שיניים

תביעת רשלנות רפואית שיניים

רשלנות רפואית שינייםבמסגרת תביעת רשלנות רפואית שיניים הובא בפני בית המשפט המקרה המפורט להלן: התובעת, ילידת 1962, הגיע לרופא השיניים לאחר שסבלה מכאבים. הרופא הציע לה תוכנית טיפול כוללת בעלות של כשלושים אלף שקלים. התובעת הסכימה לתכנית ובהמשך לכך בוצעו הטיפולים והושלמו. לאחר זמן מה, החלה התובעת להתקשות בלעיסת מזון ובדיבור ועל כן פנתה לרופא השיניים שלא עשה דבר משום שסבר כי התופעה אמורה לחלוף. אולם, בחלוף חודשיים התנפחו פני התובעת והיא החלה לחוש כי עור פניה נשרף.

בשל מצבה האמור, הגישה התובעת תביעת רשלנות רפואית שיניים כנגד הרופא המטפל, במסגרתה טענה כי הנזקים שחוותה נגרמו בשל הטיפול הרפואי הלקוי שניתן לה. בחוות דעת המומחה הרפואי, אשר תמכה בתביעתה, צוין כי הרופא התרשל החל מניהול הרשומות הרפואיות ועד לרמת הטיפול שהעניק, כך שבין היתר לא ביצע כל צילום בשיניה, דבר המנוגד לפרקטיקה של רפואת השיניים המקובלת. מנגד, הרופא המטפל הכחיש כל רשלנות רפואית שיניים מצידו, כמו גם כל קשר סיבתי בין הטיפול שערך לנזקיה של התובעת. כך, על פי חוות דעת המומחה מטעמו, לא היה הרופא יכול למנוע את נזקיה של התובעת והם אינם קשורים לטיפול שהוענק לה, אשר בכל מקרה היה סביר בנסיבות העניין.

בשל העובדה שחוות הדעת שהוגשו על ידי הצדדים הינן סותרות ורחוקות זו מזו במסקנותיהן המקצועיות, השתמש בית המשפט בסמכות המוקנית לו בדין ומינה רופא מומחה מטעמו, על מנת שיחווה את דעתו באשר לאירוע המפורט לעיל. חוות דעת מומחה בית המשפט תמכה בטענות התובעת, כך שקבעה כי הנתבע לא פעל על פי אמות המידה הדרושות מהרופא הסביר בנסיבות העניין ועל כן יש לראות בהתנהגותו רשלנות רפואית שיניים. זאת ועוד, היות ולא הייתה לרופא השיניים כל תכנית טיפול יש להניח כי הופר אף עיקרון ההסכמה מדעת, כאשר לא ניתנה לתובעת הזדמנות סבירה להסכים באופן מושכל לטיפול השיניים שמוענק לה.

בית המשפט מתאר את חשיבותה של חוות דעת רפואית של מומחה מטעמו בכל תביעת רשלנות רפואית, לרבות תביעת רשלנות רפואית שיניים. על פי בית המשפט, מומחה זה משמש כזרועו הארוכה ויש לתת למסקנותיו חשיבות עליונה. אולם, יחד עם זאת, יש לזכור כי בית המשפט הוא הפוסק האחרון ובסמכותו לקבל או לדחות את חוות דעת הרופא המומחה שמינה.

בסופו של יום, מאמץ בית המשפט את חוות הדעת שערך המומחה שמינה וקובע כי לא יכול להיות ספק כי יש לראות באופן הטיפול הרשלני של הרופא – רשלנות רפואית שיניים. בית המשפט אף קובע כי מתקיים קשר סיבתי בין אותה רשלנות לנזקיה של התובעת. אולם, לעניין הפיצוי שנגרם לתובעת, סוטה בית המשפט ממסקנות העולות בעקיפין מחוות הדעת וקובע לתובעת החזר מלא בגין כל הסכומים ששילמה לנתבע. בנוסף לסכום זה נפסק לתובעת סכום פיצוי בגין הכאב והסבל שאירעו לה בשל רשלנות הנתבע, כמו גם סכומים המכסים הוצאות רפואיות עתידיות, אשר נועדו לשקם את הנזקים שנגרמו לשיניה בעקבות הטיפול הרשלני.
[ois skin="skin2"]